Kapsul Ekstrak Daun Kelor Toga Nusantara merupakan kapsul ekstrak daun kelor yang memiliki kandungan Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin B (Choline), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin